HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN

Ô nhiễm không khí


Phương pháp tính toán AQI

   Chỉ số chất lượng không khí (AQI) đang được tính theo hướng dẫn tại Quyết định 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục M

Ô nhiễm không khí là gì?

Bầu khí quyển của chúng ta được tạo thành từ 78% nitơ, 21% oxy và 1% được gọi là khí hiếm (cụ thể như Argon, Neon và Heli).