HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN

Câu hỏi thường gặp


Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

1. Ô nhiễm không khí là gì? Bầu khí quyển của chúng ta được tạo thành từ 78% nitơ, 21% oxy và 1% được gọi là khí hiếm (đặc biệt là argon, neon và heli). N