HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP

Chọn điểm đo

Chỉ số Chất lượng không khí ngày 17/06/2021 07:00

AQI
N/A
Tốt
Độ ẩm
--%
Nhiệt độ
--°C
Nồng độ

Biểu đồ nồng độ các chỉ tiêu quan trắc

(*) Để biết nồng độ giờ cụ thể, vui lòng click vào biểu đồ

Bảng quy đổi giá trị AQI

Giá trị AQI Đánh giá Ảnh hưởng sức khỏe Màu sắc
0-50 Tốt Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe
51-100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đối với những người nhạy cảm (người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch…) có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.
101-150 Kém Những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng.
151-200 Xấu Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất xấu Cảnh báo hưởng tới sức khỏe: mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn.
301 Nguy hại Cảnh báo hưởng tới sức khỏe: mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn.

(*) Nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp

- Số liệu sử dụng để tính toán AQI là giá trị quan trắc trung bình 1 giờ

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chỉ số chất lượng không khí (AQI): Tính theo hướng dẫn tại Quyết định1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI)