HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN

Ô nhiễm không khí là gì?


Bầu khí quyển của chúng ta được tạo thành từ 78% nitơ, 21% oxy và 1% được gọi là khí hiếm (cụ thể như Argon, Neon và Heli). Ngoài các loại khí này xuất hiện thêm các hợp chất khác (khí và hạt) được coi là chất gây ô nhiễm, chúng gây khó chịu hoặc tác động tới sức khỏe và môi trường.

Nguồn: https://www.airparif.asso.fr/divers/foire-aux-questions#definition