HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN

Phương pháp tính toán AQI


   Chỉ số chất lượng không khí (AQI) đang được tính theo hướng dẫn tại Quyết định 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI).

   Chỉ số chất lượng không khí được tính theo thang điểm (khoảng giá trị AQI) tương ứng với biểu tượng và các màu sắc để cảnh báo chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Giá trị AQI

Chất lượng không khí

Ảnh hưởng tới sức khỏe

Màu sắc

  0-50

  TỐT

Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe.

  XANH

  51-100

  TRUNG BÌNH

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số ít người nhạy cảm với ô nhiễm không khí có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.

  VÀNG

  101-150

  KÉM

Những người nhạy cảm có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Những người bình thường ít có khả năng bị ảnh hưởng.

  DA CAM

  151-200

  XẤU

Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, những người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

  ĐỎ

  201-300

  RÂT XẤU

Cảnh báo hưởng tới sức khỏe: mọi người có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn.

  TÍM

  > 301

  NGUY HẠI

Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe: Mọi người có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

  NÂU