Hà Nội lên kế hoạch trồng mới nửa triệu cây giai đoạn năm 2021-2025


UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch trồng 500.000 cây xanh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, năm 2023 thành phố sẽ trồng mới 133.629 cây xanh.

Đăng Nguyễn - Kinh tế & Đô thị