Lượng rác thải trong thời gian giãn cách xã hội giảm 23%


Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tỷ lệ rác thải sinh hoạt thu gom, vận chuyển hằng ngày khu vực đô thị đạt xấp xỉ 100%, khu vực nông thôn đạt 90%-95%.

Khối lượng rác trên địa bàn các quận, huyện, thị xã được phân luồng xử lý tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (khoảng 5.000-5.500 tấn/ngày) và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (khoảng 1.500 tấn/ngày). Trong thời gian giãn cách xã hội, lượng rác thải về các khu xử lý giảm khoảng 23% so với bình thường. Trong đó, Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn tiếp nhận khoảng 3.800 tấn/ngày; Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn khoảng 1.300 tấn/ngày.

Về dự án điện rác công suất xử lý 4.000 tấn/ngày-đêm tại huyện Sóc Sơn, Sở Xây dựng đã làm việc với nhà đầu tư về quy trình tiếp nhận rác; chuẩn bị các nội dung đặt hàng năm 2021; hướng dẫn, tập huấn các đơn vị thu gom, vận chuyển, tiếp nhận rác vào nhà máy...; đồng thời đôn đốc tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn để dự án hoàn thành và vận hành trong năm 2021.

Phong Châu - Hà Nội mới