Bảo vệ tầng ozon để bảo vệ khí hậu trái đất


Ban Thư ký Công ước ozon quốc tế đã lựa chọn thông điệp của Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozon năm 2021 là “Nghị định thư Montreal - Làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm và vaccine” (Montreal Protocol - Keeping us, our food and vaccines cool).

Cũng nhân dịp Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozon năm 2021, Giám đốc Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương kêu gọi các quốc gia trong khu vực phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Bảo vệ tầng ozon để bảo vệ khí hậu trái đất”.

Hiện Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT đang xây dựng kế hoạch, thể lệ để phát động cuộc thi này. Qua đó, góp phần cụ thể hóa sự phối hợp giữa Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP), Bộ TN&MT Việt Nam đối với các hoạt động về biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của toàn xã hội và thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam và cộng đồng thế giới về biến đổi khí hậu. Phản ánh mối liên hệ giữa việc bảo vệ tầng ozon và biến đổi khí hậu, những hoạt động, thành tựu đạt được của Công ước Vienna về bảo vệ tầng ozon, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozon và các bản sửa đổi, bổ sung trong khuôn khổ Nghị định thư nhiều năm qua. Thông qua cuộc thi tiếp cận để huy động sự ủng hộ của cộng đồng trong việc giảm thiểu sử dụng các chất làm suy giảm tầng ozon (ODS) và loại trừ dần các chất HFC.

Quỳnh Hoa - Kinh tế & Đô thị