10 giải pháp đối phó ô nhiễm không khí


Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các ban ngành đã thống nhất 10 giải pháp kiểm soát, cải thiện ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.

Theo Minh Đức - VTV.vn