HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP

Phấn đấu nâng tỷ lệ cây xanh tại Hà Nội lên 8-10m2/người vào năm 2025


Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, toàn thành phố trồng mới được 1.336ha rừng.

Trong đó, rừng sản xuất 998ha; rừng phòng hộ 338ha; diện tích rừng được khoanh nuôi, tái sinh là 1.371ha; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ là 38.612ha... Ngoài ra, trên địa bàn thành phố, rừng tự nhiên cơ bản được bảo vệ và phục hồi; đặc biệt, diện tích rừng đặc dụng và phòng hộ được bảo vệ, phát triển tốt, bảo đảm chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường và điều hòa khí hậu cho Thủ đô; đất trống, đồi núi trọc cơ bản được phủ xanh; độ che phủ rừng tăng từ 5,57% năm 2017 lên 5,67% năm 2020.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh phong trào trồng cây phân tán, cây ven đường... phấn đấu nâng tỷ lệ cây xanh từ mức 2-3m2/người hiện nay lên 8-10m2/người vào năm 2025; đồng thời, tập trung làm giàu rừng tự nhiên nghèo, kiệt; cải tạo nâng cấp rừng đã trồng chất lượng kém; trồng rừng mới trên đất chưa có rừng.

Quỳnh Ngọc - Hà Nội Mới