HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày Quốc tế Không khí sạch 2020


Ngày Quốc tế Không khí sạch đầu tiên diễn ra vào ngày 7/9, tạo tiền đề cho các Ngày Quốc tế Không khí sạch sẽ được tổ chức vào những năm tiếp theo.

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) và các tổ chức trong Mạng lưới Không khí sạch đã lên kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động và kêu gọi chung tay hành động hưởng ứng ngày này.

Ngày 19/12/2019, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh. Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cấp thiết của việc nâng cao nhận thức người dân về vấn đề ô nhiễm không khí, khuyến khích và thúc đẩy các hành động hướng tới cải thiện chất lượng không khí.

Ngày Quốc tế Không khí sạch đầu tiên diễn ra vào ngày 7/9/2020, tạo tiền đề cho các Ngày Quốc tế Không khí sạch sẽ được tổ chức vào những năm tiếp theo. Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) và các tổ chức trong Mạng lưới Không khí sạch đã lên kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động và kêu gọi chung tay hành động hưởng ứng ngày này.

Chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động hội thảo, tọa đàm, e-learning và thử thách hành động vì không khí sạch,... Trong đó, hai hoạt động nổi bật bao gồm: Chương trình Đại sứ xanh với các khóa học E-learning về chủ đề Môi trường và các thử thách thay đổi bản thân, gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Chương trình kiểm tra khí thải cho 5.000 xe máy tại Hà Nội phối hợp thực hiện bởi Sở TN&MT Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt và Live & Learn...

Hà Ánh - Kinh tế & Đô thị