HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP

Chọn điểm đo

Chỉ số Chất lượng không khí ngày 03/04/2020 20:00

AQI 48
Tốt
Độ ẩm
85.6%
Nhiệt độ
20.5°C
Không ảnh hưởng tới sức khỏe

Chỉ số AQI theo các chỉ tiêu quan trắc

(*) Để biết AQI giờ cụ thể, vui lòng click vào biểu đồ
____ ____ ____ ____ ____ ____
0 - Tốt 51 - Trung bình 101 - Kém 151 - Xấu 201 - Rất xấu 301 - Nguy hại

Bảng quy đổi giá trị AQI

Giá trị AQI Đánh giá Ảnh hưởng sức khỏe Màu sắc
0-50 Tốt Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe.
51-100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số ít người nhạy cảm với ô nhiễm không khí có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.
101-150 Kém Những người nhạy cảm có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Những người bình thường ít có khả năng bị ảnh hưởng.
151-200 Xấu Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe. Những người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất xấu Cảnh báo hưởng tới sức khỏe: mọi người có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn.
301 Nguy hại Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe: Mọi người có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

(*) Nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp

- Số liệu sử dụng để tính toán AQI là giá trị quan trắc trung bình 1 giờ

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chỉ số chất lượng không khí (AQI): Tính theo hướng dẫn tại Quyết định1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI)